[MP3] Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác – Giọng đọc PT. Thiện Quang

Quý vị đang nghe Audio Kinh Tụng: Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác - Trình bày: Giọng đọc PT. Thiện Quang - Định dạng: MP3, Nguồn: Website Chùa Hoằng Pháp. Tổng hợp bởi: Thuyết pháp mới (Nghethuyetphap.com). Chúc quý vị an lạc trong chánh pháp. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trường hợp không nghe được mp3 "Kinh Vô Lượng…
Xem tiếp...