Bài giảng Xét Đúng Sự Thật Như Lý Tác Ý 3 Vượt Qua Lăng Xăng ĐĐ Thích Minh Thành giảng

Bài giảng Xét Đúng Sự Thật Như Lý Tác Ý 3 Vượt Qua Lăng Xăng ĐĐ Thích Minh Thành giảng Quý đồng đạo đang xem video giảng pháp: Xét Đúng Sự Thật Như Lý Tác Ý 3 Vượt Qua Lăng Xăng ĐĐ Thích Minh Thành giảng. Được tải lên bởi Tịnh Thiền. Vào ngày 2017-12-10 00:04:02. Thời lượng: 36:31. Lượt xem: 51. Lượt thích 2. Nguồn clip thuyết pháp : Youtube.com –…
Xem tiếp...

Bài giảng Kinh Di Giáo Giảng Giải 12 Tu Tập Thiền Định 2 Chánh Niệm Tỉnh Giác ĐĐ Thích Mình giảng

Bài giảng Kinh Di Giáo Giảng Giải 12 Tu Tập Thiền Định 2 Chánh Niệm Tỉnh Giác ĐĐ Thích Mình giảng Đạo hữu đang xem clip thuyết pháp: Kinh Di Giáo Giảng Giải 12 Tu Tập Thiền Định 2 Chánh Niệm Tỉnh Giác ĐĐ Thích Mình giảng. Được tải lên bởi…

Bài giảng Kinh Di Giáo Giảng Giải 13 Tu Tập Thiền Định 3 Nhiếp Phục Tâm Ý ĐĐ Thích Mình giảng

Bài giảng Kinh Di Giáo Giảng Giải 13 Tu Tập Thiền Định 3 Nhiếp Phục Tâm Ý ĐĐ Thích Mình giảng Các bạn đang xem video thuyết pháp: Kinh Di Giáo Giảng Giải 13 Tu Tập Thiền Định 3 Nhiếp Phục Tâm Ý ĐĐ Thích Mình giảng. Được tải lên bởi Tịnh…

Bài giảng Phòng Hộ Giữ Gìn 4 _ Mười Điều Tạo Thành vị Hộ Trì 1_ĐĐ Thích Minh Thành giảng

Bài giảng Phòng Hộ Giữ Gìn 4 _ Mười Điều Tạo Thành vị Hộ Trì 1_ĐĐ Thích Minh Thành giảng Quý phật tử đang xem bài giảng pháp: Phòng Hộ Giữ Gìn 4 _ Mười Điều Tạo Thành vị Hộ Trì 1_ĐĐ Thích Minh Thành giảng. Được tải lên bởi Tịnh Thiền. Vào…

Bài giảng Kinh Di Giáo Giảng Giải 10 _Nội Dung Tổng Quát 9 _Trí Nhận Thức Khổ từ Tham Dục_Thích Minh…

Bài giảng Kinh Di Giáo Giảng Giải 10 _Nội Dung Tổng Quát 9 _Trí Nhận Thức Khổ từ Tham Dục_Thích Minh Thành Quý vị đang xem clip thuyết pháp: Kinh Di Giáo Giảng Giải 10 _Nội Dung Tổng Quát 9 _Trí Nhận Thức Khổ từ Tham Dục_Thích Minh Thành.…

Bài giảng Phòng Hộ Giữ Gìn 5_Mười Điều Tạo Thành Vị Hộ Trì 2_ĐĐ Thích Minh Thành giảng

Bài giảng Phòng Hộ Giữ Gìn 5_Mười Điều Tạo Thành Vị Hộ Trì 2_ĐĐ Thích Minh Thành giảng Quý phật tử đang xem video phật pháp: Phòng Hộ Giữ Gìn 5_Mười Điều Tạo Thành Vị Hộ Trì 2_ĐĐ Thích Minh Thành giảng. Được tải lên bởi Tịnh Thiền. Vào ngày…