Bài giảng Xét Đúng Sự Thật_Như Lý Tác Ý 7_Quán Xét 18 Giới_ ĐĐ Thích Minh Thành

Bài giảng Xét Đúng Sự Thật_Như Lý Tác Ý 7_Quán Xét 18 Giới_ ĐĐ Thích Minh Thành Quý phật tử đang xem bài giảng pháp: Xét Đúng Sự Thật_Như Lý Tác Ý 7_Quán Xét 18 Giới_ ĐĐ Thích Minh Thành. Được đăng tải bởi Tịnh Thiền. Vào ngày 2018-02-01 08:23:30. Thời lượng: 34:29. Lượt xem: 54. Lượt thích 2. Nguồn clip thuyết pháp : Youtube.com – Tổng hợp bởi web…
Xem tiếp...

Bài giảng Xét Đúng Sự Thật_Như Lý Tác Ý 5_Năm Bước Đến Thảnh Thơi_ĐĐ Thích Minh Thành

Bài giảng Xét Đúng Sự Thật_Như Lý Tác Ý 5_Năm Bước Đến Thảnh Thơi_ĐĐ Thích Minh Thành Các bạn đang xem bài giảng pháp: Xét Đúng Sự Thật_Như Lý Tác Ý 5_Năm Bước Đến Thảnh Thơi_ĐĐ Thích Minh Thành. Được chia sẻ bởi Tịnh Thiền. Vào ngày…

Bài giảng Kinh Di Giáo 16_Tu Tập Thiền Định 6_Tác Dụng của Thiền Định 3_ĐĐ. Thích Minh Thành

Bài giảng Kinh Di Giáo 16_Tu Tập Thiền Định 6_Tác Dụng của Thiền Định 3_ĐĐ. Thích Minh Thành Đạo hữu đang xem video clip thuyết pháp: Kinh Di Giáo 16_Tu Tập Thiền Định 6_Tác Dụng của Thiền Định 3_ĐĐ. Thích Minh Thành. Được chia sẻ bởi Tịnh…