Video Bài Giảng: Sống Chết Đều Siêu Độ (MP3) – Hòa Thượng Thích Giác Hóa

Video Bài Giảng: Sống Chết Đều Siêu Độ (MP3) - Hòa Thượng Thích Giác Hóa Quý phật tử đang xem video clip thuyết pháp: Bài Giảng: Sống Chết Đều Siêu Độ (MP3) - Hòa Thượng Thích Giác Hóa. Được đăng tải bởi Tịnh Thiền. Vào ngày 2012-10-20 21:38:34. Thời lượng: 1:30:44. Lượt xem: 327. Lượt thích 1. Nguồn video thuyết pháp : Youtube.com – Tổng hợp bởi…
Xem tiếp...