Bài giảng Chuyển Hóa Lòng Tham – Thầy Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)

Bài giảng Chuyển Hóa Lòng Tham - Thầy Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường) Quý phật tử đang xem video phật pháp: Chuyển Hóa Lòng Tham - Thầy Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường). Được upload bởi Phật Pháp Ứng Dụng. Vào ngày 2015-03-30 03:15:27. Thời lượng: 1:5:45. Lượt xem: 873. Lượt thích 4. Nguồn clip thuyết pháp : Youtube.com – Tổng hợp bởi web mp3 phật…
Xem tiếp...

Bài giảng 4 Hạng Người – Thầy Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)

Bài giảng 4 Hạng Người - Thầy Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường) Quý đồng đạo đang xem clip thuyết pháp: 4 Hạng Người - Thầy Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường). Được tải lên bởi Phật Pháp Ứng Dụng. Vào ngày 2015-03-30 03:14:13. Thời lượng: 57:3.…

Bài giảng ThichNguyenHanh BaiGiangQuySonCanhSach – Thầy Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)

Bài giảng ThichNguyenHanh BaiGiangQuySonCanhSach - Thầy Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường) Các bạn đang xem video phật pháp: ThichNguyenHanh BaiGiangQuySonCanhSach - Thầy Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường). Được tải lên bởi Phật Pháp Ứng Dụng. Vào…

Bài giảng Bản Nguyện Phát Theo Kinh Pháp Hoa – Thầy Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)

Bài giảng Bản Nguyện Phát Theo Kinh Pháp Hoa - Thầy Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường) Quý đồng đạo đang xem video giảng pháp: Bản Nguyện Phát Theo Kinh Pháp Hoa - Thầy Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường). Được chia sẻ bởi Phật Pháp Ứng Dụng. Vào…

Bài giảng Bảo Vệ Từ Tâm – Thầy Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)

Bài giảng Bảo Vệ Từ Tâm - Thầy Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường) Quý đồng đạo đang xem video thuyết pháp: Bảo Vệ Từ Tâm - Thầy Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường). Được upload bởi Phật Pháp Ứng Dụng. Vào ngày 2015-03-30 03:14:12. Thời lượng: 58:4.…

Bài giảng Bất An Và Cầu An – Thầy Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)

Bài giảng Bất An Và Cầu An - Thầy Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường) Quý đồng đạo đang xem video giảng pháp: Bất An Và Cầu An - Thầy Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường). Được chia sẻ bởi Phật Pháp Ứng Dụng. Vào ngày 2015-03-30 03:14:13. Thời lượng:…

Bài giảng Bất Hạnh Lớn Nhất Là Gen Tị – Thầy Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)

Bài giảng Bất Hạnh Lớn Nhất Là Gen Tị - Thầy Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường) Quý vị đang xem video giảng pháp: Bất Hạnh Lớn Nhất Là Gen Tị - Thầy Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường). Được đăng tải bởi Phật Pháp Ứng Dụng. Vào ngày 2015-03-30…

Bài giảng Biển Khổ Rộng Muôn Trùng – Thầy Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)

Bài giảng Biển Khổ Rộng Muôn Trùng - Thầy Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường) Quý vị đang xem video giảng pháp: Biển Khổ Rộng Muôn Trùng - Thầy Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường). Được upload bởi Phật Pháp Ứng Dụng. Vào ngày 2015-03-30 03:14:14.…

Bài giảng 1 Đêm An Lạc – Thầy Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)

Bài giảng 1 Đêm An Lạc - Thầy Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường) Đạo hữu đang xem video giảng pháp: 1 Đêm An Lạc - Thầy Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường). Được tải lên bởi Phật Pháp Ứng Dụng. Vào ngày 2015-03-30 03:13:02. Thời lượng: 1:5:12. Lượt…