Chủ đề Bi Trí Dũng, Tính Đặc Thù Trong Đạo Phật – Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2018

Chủ đề Bi Trí Dũng, Tính Đặc Thù Trong Đạo Phật - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2018 Quý đồng đạo đang xem video giảng pháp: Bi Trí Dũng, Tính Đặc Thù Trong Đạo Phật - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2018. Được tải lên bởi Phật Pháp Ứng Dụng. Vào ngày 2018-02-14 09:47:42. Thời lượng: 1:32:10. Lượt xem: 8366. Lượt thích 115. Nguồn video giảng pháp :…
Xem tiếp...

Chủ đề Niệm Phật Vãng Sanh Là Nhu Cầu Thiết Yếu – Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2018

Chủ đề Niệm Phật Vãng Sanh Là Nhu Cầu Thiết Yếu - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2018 Bạn đang xem video giảng pháp: Niệm Phật Vãng Sanh Là Nhu Cầu Thiết Yếu - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2018. Được upload bởi Phật Pháp Ứng Dụng. Vào…

Chủ đề Sự Kỳ Diệu Của Não Phải Phần 2 – Tĩnh Lặng Và An Lạc (KT86) – Thầy Thích Phước…

Chủ đề Sự Kỳ Diệu Của Não Phải Phần 2 - Tĩnh Lặng Và An Lạc (KT86) - Thầy Thích Phước Tiến 2017 Quý vị đang xem clip thuyết pháp: Sự Kỳ Diệu Của Não Phải Phần 2 - Tĩnh Lặng Và An Lạc (KT86) - Thầy Thích Phước Tiến 2017. Được upload bởi Phật…

Chủ đề Biết Ơn Là Đạo Đức – Thầy Thích Phước Tiến Tại Chùa Trừng Thủy Canada 2017

Chủ đề Biết Ơn Là Đạo Đức - Thầy Thích Phước Tiến Tại Chùa Trừng Thủy Canada 2017 Quý phật tử đang xem bài giảng pháp: Biết Ơn Là Đạo Đức - Thầy Thích Phước Tiến Tại Chùa Trừng Thủy Canada 2017. Được chia sẻ bởi Phật Pháp Ứng Dụng. Vào ngày…