Bài giảng Chứng Đạo Ca 08 – Chưa Từng Thêm Bớt 02 – Thích Phước Tịnh thuyết pháp

Bài giảng Chứng Đạo Ca 08 - Chưa Từng Thêm Bớt 02 - Thích Phước Tịnh thuyết pháp Bạn đang xem video clip thuyết pháp: Chứng Đạo Ca 08 - Chưa Từng Thêm Bớt 02 - Thích Phước Tịnh thuyết pháp. Được upload bởi Phật Pháp Ứng Dụng. Vào ngày 2015-07-19 05:25:00. Thời lượng: 1:38:57. Lượt xem: 1381. Lượt thích 4. Nguồn clip thuyết pháp : Youtube.com – Tổng…
Xem tiếp...