Chủ đề Sự Sai Biệt Giữa Phật Giáo Nam Truyền Và Bắc Truyền – Thiền Sư Thích Thanh Từ

Bài giảng Sự Sai Biệt Giữa Phật Giáo Nam Truyền Và Bắc Truyền - Thiền Sư Thích Thanh Từ Quý đồng đạo đang xem video giảng pháp: Sự Sai Biệt Giữa Phật Giáo Nam Truyền Và Bắc Truyền - Thiền Sư Thích Thanh Từ. Được đăng tải bởi Phật Pháp Ứng Dụng. Vào ngày 2018-01-22 04:36:53. Thời lượng: 1:26:27. Lượt xem: 469. Lượt thích 14. Nguồn video thuyết pháp…
Xem tiếp...