Chủ đề Kinh Lăng Già Tâm Ấn Giảng Giải Phần 23 – Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Bài giảng Kinh Lăng Già Tâm Ấn Giảng Giải Phần 23 - Hòa Thượng Thích Thanh Từ Quý đồng đạo đang xem video phật pháp: Kinh Lăng Già Tâm Ấn Giảng Giải Phần 23 - Hòa Thượng Thích Thanh Từ. Được chia sẻ bởi Phật Pháp Ứng Dụng. Vào ngày 2017-12-11 00:56:25. Thời lượng: 2:26:32. Lượt xem: 113. Lượt thích 1. Nguồn bài giảng pháp : Youtube.com – Tổng hợp…
Xem tiếp...