Bài giảng Năm thứ 3 sau khi Phật thành Đạo – ĐĐ.Thích Thiện Chơn – Thầy Thích Thiện Chơn

Bài giảng Năm thứ 3 sau khi Phật thành Đạo - ĐĐ.Thích Thiện Chơn - Thầy Thích Thiện Chơn Đạo hữu đang xem video giảng pháp: Năm thứ 3 sau khi Phật thành Đạo - ĐĐ.Thích Thiện Chơn. Được upload bởi Thắng Nguyễn. Vào ngày 2018-01-30 07:18:14. Thời lượng: 1:7:48. Lượt xem: 0. Lượt thích 0. Nguồn video thuyết pháp : Youtube.com – Tổng hợp bởi website…
Xem tiếp...