Bài giảng Giới trọng thứ 3: GIỚI DÂM- Tỳ kheo Thích Thiện Chơn – Thầy Thích Thiện Chơn

Bài giảng Giới trọng thứ 3: GIỚI DÂM- Tỳ kheo Thích Thiện Chơn - Thầy Thích Thiện Chơn Quý phật tử đang xem video giảng pháp: Giới trọng thứ 3: GIỚI DÂM- Tỳ kheo Thích Thiện Chơn. Được đăng tải bởi Thắng Nguyễn. Vào ngày 2017-12-11 03:40:59. Thời lượng: 1:11:6. Lượt xem: 4. Lượt thích 0. Nguồn bài giảng pháp : Youtube.com – Tổng hợp bởi web clip…
Xem tiếp...