Chuyên Mục

Video Thuyết Pháp

Video Thuyết Pháp – Clip bài giảng Phật Pháp – Video Giảng Pháp. Hàng ngàn bài giảng Pháp Phật Giáo được cập nhật liên tục và mới nhất. Rất hay và Ý Nghĩa

Bài giảng Xét Đúng Sự Thật_Như Lý Tác Ý 6_Ngũ Uẩn Vô Ngã _ĐĐ Thích Minh Thành

Bài giảng Xét Đúng Sự Thật_Như Lý Tác Ý 6_Ngũ Uẩn Vô Ngã _ĐĐ Thích Minh Thành Quý đồng đạo đang xem clip thuyết pháp: Xét Đúng Sự Thật_Như Lý Tác Ý 6_Ngũ Uẩn Vô Ngã _ĐĐ Thích Minh Thành. Được chia sẻ bởi Tịnh Thiền. Vào ngày 2018-02-01 08:30:38. Thời lượng: 37:47. Lượt xem: 31. Lượt thích 1. Nguồn bài giảng pháp : Youtube.com – Tổng hợp bởi trang…
Xem tiếp...

Bài giảng Xét Đúng Sự Thật_Như Lý Tác Ý 5_Năm Bước Đến Thảnh Thơi_ĐĐ Thích Minh Thành

Bài giảng Xét Đúng Sự Thật_Như Lý Tác Ý 5_Năm Bước Đến Thảnh Thơi_ĐĐ Thích Minh Thành Các bạn đang xem bài giảng pháp: Xét Đúng Sự Thật_Như Lý Tác Ý 5_Năm Bước Đến Thảnh Thơi_ĐĐ Thích Minh Thành. Được chia sẻ bởi Tịnh Thiền. Vào ngày…

Chủ đề Niệm Phật Vãng Sanh Là Nhu Cầu Thiết Yếu – Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2018

Chủ đề Niệm Phật Vãng Sanh Là Nhu Cầu Thiết Yếu - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2018 Bạn đang xem video giảng pháp: Niệm Phật Vãng Sanh Là Nhu Cầu Thiết Yếu - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2018. Được upload bởi Phật Pháp Ứng Dụng. Vào…