Chuyên Mục

Đại Đức Thích Minh Thành

Giảng Sư Đại Đức Thích Minh Thành. Nghe thầy Thích Minh Thành thuyết pháp, Xem video thuyết pháp Thích Minh Thành mới nhất, Tổng hợp các bài giảng của thầy Thích Minh Thành

Bài giảng Kinh Di Giáo Giảng Giải 13 Tu Tập Thiền Định 3 Nhiếp Phục Tâm Ý ĐĐ Thích Mình giảng

Bài giảng Kinh Di Giáo Giảng Giải 13 Tu Tập Thiền Định 3 Nhiếp Phục Tâm Ý ĐĐ Thích Mình giảng Các bạn đang xem video thuyết pháp: Kinh Di Giáo Giảng Giải 13 Tu Tập Thiền Định 3 Nhiếp Phục Tâm Ý ĐĐ Thích Mình giảng. Được tải lên bởi Tịnh Thiền. Vào ngày 2017-12-10 00:06:27. Thời lượng: 55:9. Lượt xem: 42. Lượt thích 2. Nguồn clip thuyết pháp :…
Xem tiếp...

Bài giảng Phòng Hộ Giữ Gìn 4 _ Mười Điều Tạo Thành vị Hộ Trì 1_ĐĐ Thích Minh Thành giảng

Bài giảng Phòng Hộ Giữ Gìn 4 _ Mười Điều Tạo Thành vị Hộ Trì 1_ĐĐ Thích Minh Thành giảng Quý phật tử đang xem bài giảng pháp: Phòng Hộ Giữ Gìn 4 _ Mười Điều Tạo Thành vị Hộ Trì 1_ĐĐ Thích Minh Thành giảng. Được tải lên bởi Tịnh Thiền. Vào…

Bài giảng Kinh Di Giáo Giảng Giải 10 _Nội Dung Tổng Quát 9 _Trí Nhận Thức Khổ từ Tham Dục_Thích Minh…

Bài giảng Kinh Di Giáo Giảng Giải 10 _Nội Dung Tổng Quát 9 _Trí Nhận Thức Khổ từ Tham Dục_Thích Minh Thành Quý vị đang xem clip thuyết pháp: Kinh Di Giáo Giảng Giải 10 _Nội Dung Tổng Quát 9 _Trí Nhận Thức Khổ từ Tham Dục_Thích Minh Thành.…

Bài giảng Phòng Hộ Giữ Gìn 5_Mười Điều Tạo Thành Vị Hộ Trì 2_ĐĐ Thích Minh Thành giảng

Bài giảng Phòng Hộ Giữ Gìn 5_Mười Điều Tạo Thành Vị Hộ Trì 2_ĐĐ Thích Minh Thành giảng Quý phật tử đang xem video phật pháp: Phòng Hộ Giữ Gìn 5_Mười Điều Tạo Thành Vị Hộ Trì 2_ĐĐ Thích Minh Thành giảng. Được tải lên bởi Tịnh Thiền. Vào ngày…

Bài giảng Kinh Di Giáo Giảng Giải 11_Tu Tập Thiền Định 1_Tinh Chuyên Tiến Tới _ĐĐ Thích Mình giảng

Bài giảng Kinh Di Giáo Giảng Giải 11_Tu Tập Thiền Định 1_Tinh Chuyên Tiến Tới _ĐĐ Thích Mình giảng Quý đồng đạo đang xem video thuyết pháp: Kinh Di Giáo Giảng Giải 11_Tu Tập Thiền Định 1_Tinh Chuyên Tiến Tới _ĐĐ Thích Mình giảng. Được đăng…

Bài giảng Phòng Hộ Giữ Gìn 6_Mười Điều Tạo Thành Vị Hộ Trì 3_ĐĐ Thích Minh Thành giảng

Bài giảng Phòng Hộ Giữ Gìn 6_Mười Điều Tạo Thành Vị Hộ Trì 3_ĐĐ Thích Minh Thành giảng Đạo hữu đang xem video giảng pháp: Phòng Hộ Giữ Gìn 6_Mười Điều Tạo Thành Vị Hộ Trì 3_ĐĐ Thích Minh Thành giảng. Được tải lên bởi Tịnh Thiền. Vào ngày…