Chuyên Mục

Thầy Thích Thanh Từ

Nghe thầy Thích Thanh Từ thuyết pháp, Xem video thuyết pháp Thích Thanh Từ mới nhất, Tổng hợp các bài giảng của thầy Thích Thanh Từ

Chủ đề Kinh Lăng Già Tâm Ấn Giảng Giải Phần 20 – Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Bài giảng Kinh Lăng Già Tâm Ấn Giảng Giải Phần 20 - Hòa Thượng Thích Thanh Từ Bạn đang xem video giảng pháp: Kinh Lăng Già Tâm Ấn Giảng Giải Phần 20 - Hòa Thượng Thích Thanh Từ. Được chia sẻ bởi Phật Pháp Ứng Dụng. Vào ngày 2017-12-08 00:36:19. Thời lượng: 2:33:36. Lượt xem: 23. Lượt thích 1. Nguồn video clip thuyết pháp : Youtube.com – Tổng hợp…
Xem tiếp...