Chuyên Mục

Thầy Thích Thanh Từ

Nghe thầy Thích Thanh Từ thuyết pháp, Xem video thuyết pháp Thích Thanh Từ mới nhất, Tổng hợp các bài giảng của thầy Thích Thanh Từ

Chủ đề Tại Sao Chúng Ta Phải Ngồi Thiền – HT Thích Thanh Từ

Bài giảng Tại Sao Chúng Ta Phải Ngồi Thiền - HT Thích Thanh Từ Quý vị đang xem clip thuyết pháp: Tại Sao Chúng Ta Phải Ngồi Thiền - HT Thích Thanh Từ. Được upload bởi Phật Pháp Ứng Dụng. Vào ngày 2018-01-11 05:02:39. Thời lượng: 1:13:41. Lượt xem: 92. Lượt thích 4. Nguồn bài giảng pháp : Youtube.com – Tổng hợp bởi trang web video thuyết pháp:…
Xem tiếp...