Chuyên Mục

Thầy Thích Thiện Thuận

Nghe thầy Thích Thiện Thuận thuyết pháp, Xem video thuyết pháp Thích Thiện Thuận mới nhất, Tổng hợp các bài giảng của thầy Thích Thiện Thuận

Chủ đề Khi Ta Buồn – Thầy Thích Thiện Thuận 2017

Bài giảng Khi Ta Buồn - Thầy Thích Thiện Thuận 2017 Quý phật tử đang xem video giảng pháp: Khi Ta Buồn - Thầy Thích Thiện Thuận 2017. Được đăng tải bởi Thích Thiện Thuận. Vào ngày 2017-11-10 02:12:58. Thời lượng: 1:19:49. Lượt xem: 391. Lượt thích 13. Nguồn clip thuyết pháp : Youtube.com – Tổng hợp bởi website clip giảng pháp:…
Xem tiếp...