Chuyên Mục

Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Nghe thầy Thích Nhất Hạnh thuyết pháp, Xem video thuyết pháp Thích Nhất Hạnh mới nhất, Tổng hợp các bài giảng của thầy Thích Nhất Hạnh

Chủ đề Quảng Luật – Thầy Thích Nhất Hạnh thuyết pháp

Bài giảng Quảng Luật - Thầy Thích Nhất Hạnh thuyết pháp Quý phật tử đang xem bài giảng pháp: Quảng Luật - Thầy Thích Nhất Hạnh thuyết pháp. Được chia sẻ bởi Phật Pháp Ứng Dụng. Vào ngày 2017-12-03 00:20:45. Thời lượng: 1:45:42. Lượt xem: 113. Lượt thích 1. Nguồn bài giảng pháp : Youtube.com – Tổng hợp bởi trang web video phật pháp:…
Xem tiếp...